Ekstremalna Droga Światła powstała z potrzeby serca. Bardzo często zatrzymujemy się na Drodze Krzyżowej, a brakuje w nas rozważania na temat Zmartwychwstania Pana Jezusa i wydarzeń związanych po Nim. 

Chcemy w sposób szczególny zachęcić do rozważania tajemnic naszej wiary od momentu Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego.

Termin EDŚ czyli noc przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego nie jest przypadkowy. Ostatnia stacja EDŚ brzmi: Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha. Zatem chcemy, aby droga, w którą wyruszamy była naszym przygotowaniem do tego wydarzenia w Kościele. Dodatkowo w całej Polsce odbywają się czuwania i EDŚ ma być naszym czuwaniem. To także świetna okazja, aby wykorzystać ten czas na rozmyślanie, modlitwę, spotkanie z Panem Bogiem i wyciszenie się, by potem uczestniczyć z radością w świętowaniu Zesłania Ducha Świętego.

Zachęcamy do indywidualnego przeżycia tej drogi, ale wiemy, że dla bezpieczeństwa warto iść z kimś, kto będzie nam wsparciem. Cisza także jest wskazana, gdyż zachowując ją, najlepiej słychać głos Pana Boga. 

Zapraszamy do wspólnej drogi! 


Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .