Początek: kaplica pw. św. Faustyny w Górze
Koniec: Kaplica pw. św. Faustyny w Górze
Odległość: 46 km
Trasa: Góra - Sławęcice - Glinka - Brzeżany - Tarpno - Siciny - Łękanów - Niechlów - Żabin - Szaszorowice - Miechów - Osetno - Ryczeń - Stara Góra - Góra

Termin: 8 czerwca 2019 r.  g. 20:30
Zakończenie: W zależności od ukończenia Drogi Światła.
Msze Święte w kaplicy pw. św. Faustyny, 20 maja o g. 7:00; 9:00; 10:30; 12:00Mamy do przejścia 46 km. Rozpoczynamy Nabożeństwem Majowym i Nowenną do Ducha Świętego o godz. 20:30 w kaplicy św. Faustyny w Górze. (Archidiecezja Wrocławska). Mamy do przejścia XIV stacji:

Stacja I – Jezus powstaje z martwych  (Krzyż w Sławęcicach)
Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu (Kościół w Glince)
Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie (Krzyż w Brzeżanach)
Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus (Kapliczka w Tarpnie)
Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba (Kapliczka przed Sicinami)
Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom (Kościół w Sicinach)
Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów (Krzyż w Niechlowie)
Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza (Kościół w Żabinie)
Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim (Kaplica w Szaszorowicach)
Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi (Krzyż w Osetnie)
Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny (Kościół w Osetnie)
Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca (Kościół w Ryczeniu)
Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego (Kościół w Starej Górze)
Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha (Msza Święta z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego)

Patronuje nam: św. Faustyna


Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .